بازسازی جیپ های کلاسیک فعالیتی است که بیش از ۲ دهه به صورت تخصصی مشغول آن هستیم و بیشتر از آنکه مجموعه این فعالیت ها که شامل خدمات کامل مکانیکی، باتری سازی، جلو بندی، اتاق سازی، رنگ و نقاشی، تودوزی و … می باشد را فنی تصور کنیم، آن را فعالیتی کاملا هنری و متفاوت با مشغولیت های رایج هر کدام از عناوین شغلی ذکر شده می دانیم. کارگاه عقاب طلایی خدمات اتاق سازی و نقاشی و همچنین تودوزی را در هماهنگی با دو کارگاه تخصصی انجام می دهد و سایر خدمات مذکور توسط تیم مجرب عقاب طلایی پشتیبانی می گردد. در ادامه شما را بیشتر با پروسه بازسازی این مرکز آشنا می کنیم.