در حقيقت وقتي نو هستند، توجه كنيد! منظور از نو بودن كم سن و سال بودن نيست، وقتي نو هستند يعني تا زماني كه اساتيد فن در آن ندويده باشند!..، نسبتا خوب و قابل اعتمادند. دليل اين خوب بودن نسبي سيستم نه چندان قابل اعتماد وكيومينگ اين گيربكس كمك است. در مقابل، سيستم هاي مكانيكي سريع تر و مطمىن تر هستند. همچنين زنجير استفاده شده تقريبا منسوخ شده و امروزه فقط كمك گيربكس هاي ارزان قيمت ساخت چين انتقال قدرت زنجيري دارند. اين زنجير به خصوص پشت موتور هاي ٣٦٠ و ٤٠١ به سرعت خلاص مي كند.

اگرچه كوادروترك يك نوآوري بي نظير در زمان خود بود اما ضعف هاي توليد اين مدل خاص (سري ١٣٠٥/١٣٣٩) -تنها مدل موجود در جيپ هاي وطني!- آن را در ليست ١٥ اشتباه بزرگ صنعت اتومبيل امريكا -منتشر شده در فورويلر ٢٠١٧/٤٠/٧- قرار داد.

جالب است بدانيد اين كمك گيربكس كه با گيربكس ٤٠٠ اتوماتيك جيپ هاي سي جي٧ و چروكي در ايران ديده ميشد، امروزه در بين متعصبين و فروشندگان نام آشنا ارزش خاص و قيمت بسيار بالايي دارد!..