تماس با ما

همراهان عزیز می توانند از طریق تکمیل فرم زیر با مدیریت مجموعه در ارتباط باشند.

همچنین جهت مراجعه حضوری با اطلاع قبلی به کارگاه عقاب طلایی مراجعه کنند:

جاجرود، ابتدار بلوار سد لتیان، پ۹

تلفن: ۴۲۳۲ ۷۶۲۰ ۰۲۱

همراه: ۲۸۹۹ ۲۹۹ ۰۹۱۲